Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 14.07.2023 r. w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody należącej do Spółki Wodociągowej w Bystrej przy ul. Klimczoka 267

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ
informuje, że w próbkach wody, pobranych w dniu 13.07.2023 r. z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Bystrej przy ul. Klimczoka 267, nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli oraz bakterii grupy coli, wobec czego wodę z sieci wodociągowej na terenie miejscowości Bystra, uznaje się za zdatną do spożycia.

Wskazane jest, aby przed ponownym korzystaniem z wewnętrznych instalacji wodociągowych wodę odpuścić.

1983 - 2023 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl