Szanowni Państwo!

Spółka Wodociągowa w Bystrej pragnie podziękować wszystkim odbiorcom za cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję o przydatności wody do spożycia oraz wszelkie słowa wsparcia w tym czasie. Dziękujemy również za słowa te „mniej miłe”, które również się pojawiły. Każda rozmowa czy to osobista czy telefoniczna jest dla nas ważna. Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z dostarczaniem wody w sposób zastępczy.

Szczególnie chcieliśmy podziękować:

– Kierownictwu oraz Pracownikom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej,

– Wójtowi Gminy Wilkowice wraz z pracownikami,

– Referatowi Służb Technicznych,

– Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie,

– Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia w sieci wodociągowej jest sytuacją kryzysową i zawsze budzi niepokój. Pojawiają się różne pytania i wątpliwości. Dlatego przedstawiamy informację o naszej działalności.

Po otrzymaniu decyzji oraz komunikatu w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Bystrej o zaistniałej sytuacji został powiadomiony Wójt Gminy Wilkowice. Następnie rozpoczęto akcję informowania odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.

Komunikat został przekazany przez:

– stronę internetową Urzędu Gminy,

– profil Facebook Urzędu Gminy,

– system sms Urzędu Gminy,

– aplikację „Blisko”,

– stronę internetową Spółki Wodociągowej,

– informacje wywieszone na tablicach ogłoszenie na terenie całej miejscowości.

Ponadto informacja była podawana przez Radio Bielsko.

W siedzibie Spółki Wodociągowej na bieżąco były odbierane telefony
i udzielane informacje dzwoniącym mieszkańcom.

Niezwłocznie podjęto działania w celu zabezpieczenia mieszkańców
w czystą wodę zdatną do picia. Przygotowano zbiorniki na wodę pitną
o pojemności 1000l w ilości 11szt. (9 szt. rozlokowano na terenie miejscowości, 2 szt. z przeznaczeniem dla Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej). Nawiązano kontakt z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w zakresie uruchomienia kontenera na wodę pitną o pojemności 9 m3, który przez cały czas pozostawał w dyspozycji i zgodnie z zapotrzebowaniem uzupełniał rozstawione zbiorniki na wodę pitną. Zakupiono również 150 szt. pojemników o poj. 5l z przeznaczeniem na dostawy dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, które nie były w stanie samodzielnie pobrać wody. Pracownicy Spółki reagowali na każdy sygnał i dowozili wodę do zgłaszających się mieszkańców.

Niezwłocznie podjęto działania naprawcze zmierzające do poprawy jakości wody dostarczanej do wszystkich punktów zaopatrywanych przez Stację Uzdatniania Wody w Bystrej. Pracownicy Spółki Wodociągowej prowadzili monitoring poziomu chloru na sieci wodociągowej oraz dokonali zwiększenia dawki podchlorynu sodu w celu dezynfekcji sieci wodociągowej. Prowadzono również intensywne płukanie sieci.

Spółka Wodociągowa w Bystrej utrzymywała ciągłą komunikację z pracownikami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Pracownik Spółki był obecny przy pobieraniu próbek podczas trwania badań kontrolnych w tym okresie. Utrzymywano również stały kontakt z Wójtem Gminy Wilkowice. Przedstawiciele Spółki Wodociągowej uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniach 12 i 13 lipca.

Sprawozdania z badań, na podstawie których została wydana decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej wykazały obecność bakterii Escherichia coli w ilości 37 i 22 jtk/100ml w punktach, w których były pobierane próbki. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzeniem najwyższa dopuszczalna liczba parametru Escherichia coli w 100 ml wynosi 0 jtk.

Próbki były pobierane przez kolejne dni w zwiększonej liczbie punktów zgodnie z zaleceniami PPIS:

12 lipca – 6 punktów poboru,

13 lipca – 8 punktów poboru,

14 lipca – 8 punktów poboru.

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego były publikowane:

– 12 lipca – w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

– 13 lipca – w sprawie dalszej niezdatności wody przeznaczonej do spożycia (obecność bakterii coli w jednym z punktów poboru),

– 14 lipca – w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spółka Wodociągowa korzysta z ujęcia powierzchniowego na potoku Białka. Dla dodatkowego zabezpieczenia w okresie niedoboru wody posiadamy studnię głębinową.

W ostatnim czasie pojawiały się pytania: skąd mam wodę? Najłatwiejszym sposobem weryfikacji jest sprawdzenie ostatniej faktury za dostawę wody. Jeśli na dokumencie jest Spółka Wodociągowa w Bystrej to znaczy są Państwo naszymi odbiorcami. Zawsze można również zadzwonić i podając podstawowe dane dokonamy weryfikacji w naszej bazie.

Badania jakości wody są prowadzone przez akredytowane laboratorium, na podstawie harmonogramu zatwierdzanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Na rok 2023 zaplanowane były trzy badania realizowane przez Spółkę Wodociągową w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody. Poza badaniami z harmonogramu nadzór nad jakością wody prowadzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej. W związku z zaistniałą sytuacją nastąpi aktualizacja harmonogramu badań i zostanie on rozszerzony.

Próbki do badań są pobierane w trzech punktach zgodności ustalonych
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Zapewniamy, że Spółka Wodociągowa w Bystrej dokłada wszelkich starań dla zapewnienia jak najlepszej jakości wody przeznaczonej do spożycia. Analizujemy zastosowanie dodatkowej dezynfekcji, aby wszyscy odbiorcy mieli pewność, że w kranie płynie czysta woda.

Spółka Wodociągowa w Bystrej

1983 - 2023 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl