Zarząd


Odpis uchwały z zebrania sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia delegatów spółki wodociągowej w Bystrej w dniu 28.02.2023 r.

12. Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało wyboru Zarządu w składzie:

ZARZĄD SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ

  1. Bogusław Kajzer – przewodniczący zarządu
  2. Adam Caputa – zastępca przewodniczącego
  3. Irena Tarnawa – sekretarz
  4. Marek Pawlik – członek
  5. Michał Cymbala – członek
  6. Stanisław Nowak – członek
  7. Teresa Pryszcz – członek

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Jadwiga Hańderek – przewodnicząca
  2. Dorota Kubicius – członek
  3. Maciej Szczygłowski – członek

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl