Zarząd


Odpis uchwały z zebrania sprawozdawczo-wyborczego walnego zgromadzenia delegatów spółki wodociągowej w Bystrej w dniu 10.03.2011 r.

Pkt 9. Walne sprawozdawczo – wyborcze Zgromadzenie Delegatów zatwierdza ustalony w wyniku wyborów tajnych następujący skład organów stanowiących Spółki Wodociągowej:

ZARZĄD SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ

 1. Bogusław Kajzer – przewodniczący zarządu
 2. Adam Caputa – zastępca przewodniczącego
 3. Irena Tarnawa – sekretarz
 4. Grzegorz Nikiel – członek
 5. Marek Pawlik – członek
 6. Michał Cymbala – członek
 7. Stanisław Nowak – członek
 8. Władysław Byrdy – członek

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Jadwiga Hańderek – przewodnicząca
 2. Dorota Kubicius – członek
 3. Ireneusz Maślanka – członek