Ujęcie wody – załącznik 2

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Nr 1/2009 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Białka w Bystrej, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie.

Opis przebiegu granic terenu ochrony bezpośredniej.
Wychodząc od punktu najdalej położonego na północ wschodniej granicy działki nr 1-1696/6 granica biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodzenia znajdującego się na prawym brzegu potoku Białka i w narożniku tej samej działki skręca w kierunku zachodnim do punktu położonego na granicy działek nr 1-1696/6 i nr 1-1696/4. Dalej biegnie w tym samym kierunku do narożnika działki nr 1-1696/4. Następnie przebiega w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki do brzegu potoku Białka. Po przekroczeniu potoku stanowiącego część działki nr 2-944/29, po przejściu z brzegu prawego na lewy, biegnie wzdłuż potoku i przylegającej do koryta działki nr 2-894/23 w kierunku północno- wschodnim. Następnie zmieniając kierunek na południowo- wschodni oraz kolejno na północno- wschodni, w dalszym ciągu biegnie wzdłuż potoku i granicy tej samej działki. Po ponownym przekroczeniu potoku przechodzi na brzeg prawy, osiągając punkt wyjściowy.

Opis przebiegu granic terenu ochrony pośredniej.
Granica strefy biegnie od południowego narożnika działki nr 1-1696/4 w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1-1696/3 do drogi nie utwardzonej (działka 1-1923/3), wzdłuż której zmienia kierunek na południowo-zachodni (do drogi leśnej pomiędzy oddziałami leśnymi 88 i 87) i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1-1707/9. Dalej biegnąc w tym samym kierunku (drogą leśna pomiędzy oddziałami leśnymi 93 i 92) wzdłuż wschodniej granicy działek nr 1-1707/10 i nr 1-1728/4 osiąga granicę zlewni (linię wododziałową) w rejonie szczytu Magury. Od tego miejsca granica strefy zmienia kierunek na zachodni i biegnie grzbietem w paśmie Magury i Klimczoka (drogą leśną pomiędzy oddziałami 92 i 103 oraz 93 i 94 a 104, 105 i 106) wzdłuż południowej granicy działek nr 1-1728/4 oraz nr 1-1727/2 i nr 1-1727/1. Dalej skręcając na północny-zachód przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1-1726/1, a dalej biegnie granicą działki nr 1-1726/1 i osiąga szczyt Klimczoka. Od tego punktu zmienia kierunek na północny i biegnie w dalszym ciągu działem wodnym w paśmie Klimczoka i Szyndzielni (drogą leśną pomiędzy oddziałami 80, 79 i 78 a 111, 110 i 109) wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2-894/44 i dalej skręcając na północny-wschód wzdłuż granicy działki nr 2-894/43 i nr 2-894/42. Po osiągnięciu szczytu Szyndzielni granica skręca na wschód i biegnie (drogą leśną pomiędzy oddziałami 78 a 77) wzdłuż północnej granicy działki nr 2-894/42. Dalej zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie (drogą leśną pomiędzy oddziałami 78 i 83 a 82) wzdłuż wschodniej granicy działek nr 2-894/42 i nr 2-894/47 do koryta potoku Białka. Od tego miejsca przechodzi lewym brzegiem w górę potoku Białka wzdłuż południowej granicy działki nr 2-894/47 do granicy strefy bezpośredniej.

1983 - 2024 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl