Ujęcie wody – załącznik 1

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Nr 1/2009 Dyrektora RZGW w Gliwicach z dnia 5 sierpnia 2009 r.
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej z potoku Białka w Bystrej, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie.

 

Mapa 1.
Poniżej przedstawiona jest mapa topograficzna w skali 1:50 000 przedstawiająca lokalizację ujęcia wody powierzchniowej z potoku Białka w Bystrej.

Lokalizacja ujęcia wody
Lokalizacja ujęcia wody

 

Mapa 2.
Poniżej przedstawiona jest mapa katastralna w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony bezpośredniej wraz z lokalizacją ujęcia wód powierzchniowych na potoku Białka.

Mapa katastralna ujęcia wody
Mapa katastralna ujęcia wody

 

Mapa 3.
Poniżej przedstawiona jest mapa mapa topograficzna w skali 1:10 000 z zaznaczonymi granicami terenu ochrony pośredniej ujęcia.

Mapa topograficzna ujęcia wody
Mapa topograficzna ujęcia wody
1983 - 2023 Spółka Wodociągowa w Bystrej. Opracowanie i hosting: FERRO.com.pl